Betingelser

Almindelige betingelser for brug af DIN Forsyning kundeportal "Min side"

Denne kundeportal stilles til rådighed af DIN Forsyning A/S. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål kan du henvende dig til os på webmaster@dinforsyning.dk eller ved at skrive til os på adressen Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N.

Betingelserne kan ændre sig fra tid til anden og gælder for enhver brug, du gør af denne hjemmeside. Du bedes læse betingelserne omhyggeligt igennem. Betingelserne vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af kundeportalen og omfatter bl.a. vigtige ansvarsfraskrivelser.

Videregivelse af oplysninger
Som bruger af kundeportalen er du indforstået med, at DIN Forsyning Spildevand A/S, DIN Forsyning Vand A/S, DIN Forsyning Varme A/S og DIN Forsyning Affald A/S videregiver nedenstående oplysninger til DIN Forsyning A/S, hvor de anvendes til målrettet kommunikation og markedsføring såsom spareråd og information om dit kundeforhold, til at vise dit samlede engagement, oplysninger om forbrug samt tekniske informationer i forbindelse med de produkter, du køber:

  • Kundeinformationer (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kundenummer mv.)
  • Oplysninger om abonnementer og købte produkter (produktnavn, priser, abonnementsperiode, anden betaler mv.)
  • Tekniske informationer vedrørende abonnementer og produkter (IP-adresse på købte produkter, VLAN-oplysninger, måler- og aftagernummer, målerplacering mv.)
  • Forbrugsinformationer vedrørende abonnementer og produkter (vand-og varmeforbrug mv.)

Indhold
DIN Forsyning bestræber sig på at sikre, at kundeportalens indhold til enhver tid er korrekt og ajourført. Vi har mulighed for at ændre indholdet af kundeportalen, herunder fjerne dele af indholdet, efter eget skøn og uden forudgående varsel. Vi garanterer ikke for, at de oplysninger, som fremgår af kundeportalen, er korrekte eller fyldestgørende. Findes der en difference mellem oplysningerne på kundeportalen og fx afregning ved årsopgørelse, vil årsopgørelsen være gældende.

Ved brug af kundeportalen accepterer du, at visninger af forbrugsdata kun er vejledende, og at indholdet ikke må anvendes kommercielt. Du accepterer endvidere, at DIN Forsyningskoncernen ikke kan gøres erstatningsansvarlig for manglende eller ukorrekte data, som vises på kundeportalen.

Såfremt du finder forkerte oplysninger eller ønsker dine oplysninger slettet fra kundeportalen, skal du rette henvendelse til DIN Forsyning. Du har til enhver tid ret til at få oplysning om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Læs mere herom på vores hjemmeside.

Tildeling af adgang til flere brugere
Ved brug af kundeportalen er du indforstået med, at tildeling af brugeradgang til flere brugere sker på eget ansvar, og at du selv har ansvaret for at afmelde brugere. DIN Forsyningskoncernen kan således ikke gøres erstatningsansvarlig for tab i forbindelse med misbrug af brugeradgang.

Ansvarsbegrænsning
Enhver brug af kundeportalen sker på eget ansvar og risiko. Indholdet af kundeportalen stilles til rådighed som beset og uden nogen form for garantier. Vi garanterer ikke at produkter og andet materiale fra kundeportalen er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder. Vi fraskriver os ethvert erstatningsansvar for skader, herunder såvel person- som tingskade, som opstår ved brug af kundeportalen eller produkter og/materialer, der er beskrevet i kundeportalen.

Vi bestræber os på at sikre, at kundeportalen fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men vi kan ikke garantere, at forbindelsen til kundeportalen ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

Du må som bruger tage egne forholdsregler for at sikre dig mod tab eller skade. Dette omfatter bl.a. installering af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre mod vira og opdaterede kopier af alle data.

Immaterielle rettigheder
Alle varemærker, billeder, illustrationer og logoer på siden tilhører DIN Forsyning, eller vi har fået tilladelse til at anvende varemærket/logoet på siden.

Såfremt du ønsker tilladelse til at benytte et af varemærkerne eller andet materiale fra kundeportalen, bedes du kontakte os.

Links til andre hjemmesider
Vi kan anvende links til andre hjemmesider. Disse links stilles til rådighed som en service til kunderne. Vi foretager ingen kontrol af sådanne eksterne hjemmesider, og vi påtager sig ikke nogen form for ansvar for sådanne hjemmesider eller deres indhold. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at slette links til andre hjemmesider.